ایمیل پرینت جستجو مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان خبرداد آغازحذف دفترچه های درمان تامین اجتماعی درگیلان

ایمیل پرینت جستجو مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان خبرداد آغازحذف دفترچه های درمان تامین اجتماعی درگیلان

مدیردرمان تامین اجتماعی استان گیلان گفت: با اجرای طرح نسخه الکترونیکی ، دفترچه های درمانی در مراکز ملکی تامین اجتماعی استان گیلان حذف خواهد شد.

images 4 - ایمیل پرینت جستجو مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان خبرداد آغازحذف دفترچه های درمان تامین اجتماعی درگیلان


به گزارش خبر فوری رشت  دکترمحمد حسین شهدی نژاد افزود: طرح نسخه الکترونیکی با حذف دفترچه های درمانی  در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)رشت  و ١١ مرکز درمانی تامین اجتماعی گیلان آغاز شد.
وی خاطر نشان کرد: با حذف دفترچه در مراکز ملکی تامین اجتماعی ، خطاهای انسانی به حداقل کاهش می یابد  و همچنین پزشکان با دسترسی به سوابق موجود بیمار در سیستم می توانند درمان بهتری برای بیمه شدگان ارائه دهند.
شهدی نژاد ادامه داد: مهمترین مزایای اجرای این طرح بهینه سازی هزینه ها و امکان دریافت اطلاعات مناسب و کمک به تصمیم گیری صحیح و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و انسانی است.
وی با بیان اینکه هم اکنون زیر ساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم آمده و آموزش های لازم به پزشکان داده شده است، تصریح کرد:در همین راستا کمیته ستادی حذف دفترچه های درمانی با حضور مدیر درمان و مدیرکل تامین اجتماعی استان تشکیل و به صورت یکپارچه در سطح تمامی مراکز ملکی تابعه استان گیلان نسخه نویسی الکترونیکی به صورت ١٠٠درصد از تاریخ ٢٠دیماه اجرایی شد.
کسب رتبه بسیار خوب توسط بخش پرستاری و مامایی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان همچنین گفت:طی ارزیابی به عمل آمده از سوی کارشناسان معاونت درمان سازمان ، بخش پرستاری و مامایی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت رتبه بسیار خوب را کسب نمود.
شهدی نژاد اظهارکرد: در این ارزیابی حیطه بالینی،آموزشی و نظارت سال۹۴مورد ارزیابی قرارگرفت که در مجموع واحد پرستاری و مامایی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) با کسب امتیاز ٨٦ از لحاظ ارزشیابی درجه بسیار خوب را کسب نمود.
اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ورژن ٢٠١٥
مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ادامه داد : در راستای ارتقای فرایند ها و بهینه سازی روش ها نیز ، این مدیریت موفق به اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ورژن ٢٠١٥ از شرکت اینترست شد.
دکتر شهدی نژادچشم انداز تعریف شده درخط مشی کیفیت مدیریت درمان استان در افق ١٤٠٤را حضور در بین پنج مدیریت درمان اول کشور دانست و گفت: ارتقای کیفیت و کمیت خدمات با استاندارد سازی فرایندها و ساختارها ، بازنگری در سیستم کیفیت ،توسعه مراکز ملکی و نوسازی تجهیزا. ، توانمند سازی و به روز رسانی دانش کارکنان با افزایش سطح مهارتهای شغلی کارکنان و افزایش رضایتمندی ذی نفعان با کاهش زمان انتظار ،انطباق طرحهای نیروی انسانی با میزان خدمات و بهسازی محیط از اهداف این چشم انداز است.