اینبار پیش از وقوع فاجعه اقدام کنیم! + عکس

اینبار پیش از وقوع فاجعه اقدام کنیم! + عکس

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، بافت های قدیمی و فرسوده در سطح شهر رشت عموماً در اطراف بافت مرکزی رشت بخصوص در محدوده سبزه میدان، سعدی، مطهری و… قرار دارد. بافت هایی که عموماً در معرض تخریب بوده و بسیاری از آنها خطر آفرین هستند.

تصاویر ارسالی یکی از کاربران رشت۲۰ حکایت از آن دارد که در مجاورت دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی خمامی زاده در سبزه میدان رشت دیواری بسیار خطرناک قرار گرفته که هر لحظه احتمال فروریختن آن وجود دارد.

با توجه به اینکه این دیوار در مسیر رفت و آمد دانش آموزان این مدرسه نیز واقع شده می بایست مسئولین امر هرچه سریع تر اینبار پیش از وقوع هر نوع فاجعه برای پیشگری از آن اقدام نمایند.