اینفوگرافیک؛ چند درصد مردم گیلان یارانه معیشتی دریافت کردند؟! استان‌های کمتر برخوردار، بیشترین سهم را از واریز حمایت معیشتی دولت داشته‌اند. در این بین ۷۷/۱ مردم گیلان یارانه معیشتی دریافت کرده اند تا استان گیلان در رده ششم قرار بگیرد.

اینفوگرافیک؛ چند درصد مردم گیلان یارانه معیشتی دریافت کردند؟!

به گزارش رشت۲۰- استان‌های کمتر برخوردار، بیشترین سهم را از واریز حمایت معیشتی دولت داشته‌اند. در این بین ۷۷/۱ مردم گیلان یارانه معیشتی دریافت کرده اند تا استان گیلان در رده ششم قرار بگیرد.