این بار از برگ درختان جنگل‌های هیرکانی تغذیه کنیم و از آب تالاب انزلی بنوشیم!

این بار از برگ درختان جنگل‌های هیرکانی تغذیه کنیم و از آب تالاب انزلی بنوشیم!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، پنجشنبه‌ای که گذشت یادداشتی احساسی و جالب در رسانه‌های استان منتشر شد. در این یادداشت که یکی از فعالین رسانه‌ای با عنوان فرزند یک کشاورز درد دل‌های خود را بیان کرده بود معضل اصلی امروز کشاورزان را کمبود آب عنوان کرده بود و وجود جنگل‌های هیرکانی و یا تالاب انزلی را به چالش کشیده بود.

نکته مهمی که دراین‌بین مورد توجه قرار نگرفته است اهمیت وجود تالاب‌ها، آب‌بندان‌ها، دریای کاسپین و جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور است. عناصری که همه در کنار هم در کنار رشته‌کوه البرز سبب شده است تا سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان آب، هوا و زمینی متفاوت را نسبت به سایر نقاط عموماً خشک و گرمسیری ایران داشته باشند.

از بین رفتن جنگل‌های هیرکانی در شمال کشور برای بنای سد، خود مسئله بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود؛ زیرا اگر عناصر دریا، کوه جنگل در گیلان وجود نداشت یا هریک از آنها بنا بر دلیلی از بین رفته بود به‌هیچ‌عنوان کشاورزی در استان گیلان و سایر استان‌های شمالی امکان‌پذیر نبود.

بنابراین می‌بایست مدعی شد که اگر امروز هنوز برنج شمال بر روی سفره‌های مردمان ایران وجود دارد به برکت وجود برگ‌های درختان هیرکانی و آب تالاب‌هایی چون انزلی است و در حقیقت ما از همین دو عنصر حیاتی در حال تغذیه هستیم و می‌بایست مشکل کمبود آب را با راه‌حلی دیگر رفع کرد زیرا قطع اولین درخت از جنگل‌های هیرکانی، خشکاندن ساقه ساقه برنج‌هایی است که به رنج سبز می‌شوند.