این دو مرد با دختران خردسال یکدیگر ازدواج کردند! دو مرد که قصد داشتندبا دختران ۷ و ۸ ساله همدیگر ازدواج کنندبه این جرم راهی زندان خواهند شد.

این دو مرد با دختران خردسال یکدیگر ازدواج کردند!

به گزارش رشت۲۰، مردی اهل یوتای آمریکا که ادعا دارد پیامبر فرقه‌ای است که چندهمسری را واجب می‌کند به گفته خود می‌خواست طبق فرامین الهی با دختر خردسال همکارش ازدواج کند و دختر خود را هم به او بدهد. او در کنار این جرم، به جرم

oooooooooo 300x169 - این دو مرد با دختران خردسال یکدیگر ازدواج کردند!

که شامل دودختر خردسال خود و دو دختر خردسال معاونش در این فرقه بود دستگیر شد. معاون او هم در این رابطه دستگیر شده است. او به بازرسان پرونده اعتراف کرد که قرار بود با دختر ۸ساله معاونش جان کولتارپ ازدواج کند و دختر ۷ساله‌اش را هم به کولتارپ بدهد. شافر که ۳۴ سال دارد به این جرم به ۱۵ سال زندان به جرم تجاوز به چند کودک به ۲۶سال دیگر محکوم شد. او در دادگاه گفته است: من صادقانه فکر می‌کردم که ازدواجم با این دختربچه ماموریتی صحیح از طرف خدا بود.

 

قاضی دادگاه در پاسخ به این حرف شافر جواب داد: من هیچ دین و مذهبی را نمی‌شناسم که رابطه جنسی یک مرد بالغ با دختر بچه‌ای ۸ ساله را توجیه کند.

همدست و معاون شافر، کولتارپ منتظر جلسه دادگاهش است که قرار است به زودی برگزار شود.