باران از نوع اردیبهشتی …

باران از نوع اردیبهشتی …

آسمان سواحل امشب و فردا بارانیست

آپدیت آخرین خروجی الگوها :
الگوهای هواشناسی نشان از تقویت هوای پرفشار بر روی سطح زمین همچنین عبور امواج ناپایدار از تراز میانی جو در منطقست، لذا از بعدظهر و امشب تا بعدظهر فردا یکشنبه ۹ اردیبهشت با شمالی شدن سوی جریانات شرایط ابتدا برای ابرناکی رگبارباران و احتمال رعدوبرق سپس برای کاهش دما و بارش متناوب باران فراهم خواهد شد !

چگونگی فعالیت موج :
سیستم بارشزا از بعدظهر و امشب بتدریج شروع به فعالیت میکنه
اوج فعالیتش طی امشب تا بعدظهر فردا یکشنبست
سیستم غروب یکشنبه تضعیف شده و طی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت کلا از منطقه خارج می شه !

هشدار ها :
طی این مدت دریا مواج خواهد بود.
به علت رگباری بودن بارش ها در بعضی از ساعات احتمال آبگرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نیست.

در آخر آسمان برای امشب تا بعدظهر فردا یکشنبه ابری در بعضی از ساعات بارانیست، دوشنبه بتدریج هوا خوب میشه و برای روزهای سه شنبه چهارشنبه آسمان سواحل صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش نسبی دما بیشتر میشه.

نویسنده : محمد پوررجبی