بارگذاری آمار حمل و نقل درون شهری و پارکینگ های رشت در سامانه آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان

بارگذاری آمار حمل و نقل درون شهری و پارکینگ های رشت در سامانه آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان

به گزارش رشت۲۰، و به نقل ازواحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، مدیریت نوسازی و تحول اداری این شهرداری به منظور تهیه و تدوین “حساب تولید استان” درسال ۱۳۹۸ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اطلاعات مربوط به حمل و نقل درون شهری شهرداری رشت(شامل تاکسی ون، تاکسی سواری، مینی بوس و اتوبوس های بخش خصوصی) در سامانه آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان به نشانی اینترنتی www.sdb.mpog.ir بارگذاری کرد.

همچنین اطلاعات مربوط به پارکینگ های فعال و غیرفعال شهر رشت نیز در سامانه آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان قرار گرفت.

شایان ذکر است این آمار و اطلاعات توسط مریم محمدی رئیس گروه آمار شهرداری رشت بارگذاری گردید.

 گفتنی است اطلاعات یاد شده در پرتال مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت به نشانی اینترنتی http://rpcrasht.ir برای اطلاع همگان بارگذاری گردیده است.