بار دیگر قطار رشت_تهران در آبیک حادثه آفرید صبح امروز:

بار دیگر قطار رشت_تهران در آبیک حادثه آفرید

به گزارش رشت۲۰ ;بار دیگر قطار رشت_تهران در آبیک حادثه آفرید. در این حادثه به علت مه گرفتگی, کامیون در حال عبور از عرض ریل با قطار برخورد کرد.

نامدار، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قزوین اعلام کرد: در این حادثه راننده کامیون در دم جان باخت.

این حادثه ساعت ده ونیم در مسیر قزوین به آبیک حدفاصل نیروگاه شهید رجایی رخ داد.