بازاریان فومن هنوز منتخبین اتاق اصناف خود را نشناخته اند/حاشیه ها همچنان ادامه دارد

بازاریان فومن هنوز منتخبین اتاق اصناف خود را نشناخته اند/حاشیه ها همچنان ادامه دارد

انتخابات اصناف و بازاریان كشور در روزهای پایانی اردیبهشت برگزار شد اما فومن با توجه به انتخابات زودهنگام و انتخاب اعضا هنوز این افراد را تایید نكرده و به دنبال انتخاباتی دیگر هستند

photo 2018 06 23 10 37 58 300x225 - بازاریان فومن هنوز منتخبین اتاق اصناف خود را نشناخته اند/حاشیه ها همچنان ادامه دارد

به گزارش رشت۲۰ ؛ با توجه به اینكه انتخابات اتاق اصناف شهرستان فومن به صورت قانونی و با حضور نماینده ای از اداره كل صنعت و معدن و تجارت گیلان و فومن برگزار شد اما پس از ٥٠ روز اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فومن با برگزاری كمیسیون نظارت و بدون رای اكثریت اعضا و با حضور معاون سازمان و رئیس حراست سازمان اسامی اعضای منتخب را حذف و افرادی كه حتی جز علی البدل نیز انتخاب نشده بودند را از سبد بیرون آوردند.

این امر سبب شد ١٣ عضو از اعضای ١٨ نفره اتاق اصناف معترض شده و برای احقاق حق خود به فرمانداری و دیگر ارگان های مسئول مراجعه كرده و حاشیه هایی را هم به دنبال داشته باشد

گفتنی است با مراجعه این افراد به فرمانداری ، فرماندار شهرستان نیز دستور لغو انتخابات داخلی را تا زمان توضیح ریاست اداره صنعت، معدن و تجارت فومن در این خصوص را صادر كردند.

در این خصوص نائب رئیس اسبق اتاق اصناف این شهرستان گفت: طبق قانون و ابلاغیه دبیرخانه ی هیئت عالی نظارت قبل از فراخوان آگهی انتخابات رسته های صنفی از جهت تولیدی، خدمات فنی _ توزیعی، خدماتی باید مشخص گردد و اگر تغییرات انجام نگرفت آنچه در سایت اصناف بارگزاری شده است مطابق همان سایت اصناف انتخابات برگزار می كنند

وی با بیان اینكه اكنون نیز در سایت اصناف اتحادیه كفاش و پوشاك كه رئیس اتحادیه آن آقای عباس نمایان می باشد و در سایت اصناف تولیدی و خدمات فنی بارگزاری شده است و هنوز هم به همین صورت است گفت: رئیس هیئت اجرایی انتخابات كه نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فومن است رسته های تولیدی و خدمات فنی را در یكطرف و توزیعی و خدماتی را در طرف دیگر با عكس به روی دیوار در روز انتخابات نصب كرده بود و روسای اتحادیه نیز بر اساس همان چیزی كه توسط اداره صنعت ، معدن و تجارت روی دیوار نصب شده بود به افراد رای داده اند و حائز اكثریت آرا شدند.

عباس فلاحدوست با اشاره به اینكه اكثریت منتخبین هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان فومن جلیل سندی ١١ رای ، خلیل سندی ٩ رای، یاسر علیزاده ٩ رای، عباس فلاحدوست ١٠ رای، عباس نمایان ١٠ رای، علی البدل نیز محمد جواد پور صفار را با ٧ رای انتخاب كرده اند افزود: در حالیكه فقط جلیل سندی به دلیل حضور همزمان در شورای اسلامی شهر از حضور در اتاق اصناف انصراف و عضو علی البدل نیز به اتاق اصناف راه پیدا كرد.

وی با بیان اینكه رئیس هیئت اجرایی و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت فومن می بایست طبق قانون یك برگه صورت جلسه هیئت اجرایی را به اتاق اصناف و كمیسیون نظارت طبق ماده ٧ بند ١ آیین نامه نامه اجرایی ترتیب انتخابات هیئت رئیسه ( موضوع ماده ٣٦ قانون نظام صنفی) به اتاق اصناف ارسال می كرد ابراز داشت: علیرغم تقاضای اتاق اصناف به صورت كتبی برخلاف قانون صورت جلسه را به اتاق ارایه ندادند وقتی علیرغم دستور رئیس سازمان از این كار خودداری كردند.

وی با بیان اینكه از مسئولین زیربط انتظار داریم كه به این مشكل رسیدگی و اتاق اصناف را از سردرگمی نجات دهند خاطرنشان كرد: چگونه است كه انتخاباتی را كه به صورت قانونی برگزار شده را باطل و اسم افرادی را از سبد آرای بیرون می آورند كه حتی نامشان نیز جزو اعضای علی البدل انتخابات اتاق اصناف این شهرستان نیست.

photo 2018 06 23 10 37 56 664x498 - بازاریان فومن هنوز منتخبین اتاق اصناف خود را نشناخته اند/حاشیه ها همچنان ادامه دارد

photo 2018 06 23 10 42 29 664x498 - بازاریان فومن هنوز منتخبین اتاق اصناف خود را نشناخته اند/حاشیه ها همچنان ادامه دارد