بازخوانی یک ماجرا؛ چه شد که مسعود اسلامی حتی یک رأی هم بدست نیاورد؟!

بازخوانی یک ماجرا؛ چه شد که مسعود اسلامی حتی یک رأی هم بدست نیاورد؟!

به گزارش رشت۲۰ ; در ابتدای کار پنجمین دوره شوراهای شهر بود که اعضای شورای شهر رشت در حال بررسی گزینه های خود برای تصدی بر شهرداری رشت بودند.

از میان گزینه هایی که با فراخوان اقدام به نام نویسی برای شهردار شدن در رشت کرده بودند، مسعود اسلامی اقدم در جمع پنج کاندیدای نهایی تصدی بر شهرداری رشت حضور یافت و به ارائه برنامه در صحن علنی شورا پرداخت.

عمارت میرزا خلیل رفیع در روز ارائه برنامه مسعود اسلامی شاهد رونمایی از یک اصطلاح جدید در معادلات سیاسی و اجتماعی شهر رشت بود! جایی که اسلامی به عنوان یک پزشک مدعی شد که پزشکان دارای بالاترین آی کیو هستند! این ادعا و حرف عجیب درست چند وقت پس از ماجرای “ژن برتر” فرزند محمدرضا عارف به سوژه همان روزهای رسانه های گیلان و رشت تبدیل شده بود.

 

پس از این حرف عجیب توسط اسلامی اما به نظر می رسید اعضای شورا کمی از او دلسرد شدند. زیرا در آن زمان اعضای شورا تصمیم گرفته بودند حداقل در همان مقطع زمانی به ظاهر هم که شده از حواشی دور بمانند.

 

البته پاسخ های غیر قانع کننده اسلامی به سوالات اعضای شورا در جلسه ارائه برنامه توسط وی نیز شاید یکی دیگر از دلایلی بود که او در نهایت بازی انتخاب شهردار را ۱۱ بر صفر به مسعود نصرتی قزوینی نژاد باخت. این موضوع نشان می دهد که مسعود اسلامی اقدم مشاوران خوبی را در کنار خود نداشت.