بازداشت شدن ۶۷ دختر و پسر لخت در خانه فحشا

بازداشت شدن ۶۷ دختر و پسر لخت در خانه فحشا

پلیس در این عملیات نادر شبکه‌های زیرزمینی این صنعت مخوف را سرکوب کرد و پسران و دختران عریان و نیمه عریان را در اتاق‌ها و سالن‌ها حضور داشتند بازداشت کرد.هزاران تن از افراد پلیس در یک عملیات ویژه در شهر دانگوآن واقع در گوآندوگ  در چین با دستگیر کردن ۶۷ تن از اعضای تجارت جنسی خانه فحشا به منظور انتشار ویروس مرگبارHIV در ۱۲ سالن واقع در یک ساختمان ویژه به منظور به انجام رساندن اهداف پلید و غیرانسانی این باند شدند.
فحشا در چین پس از انقلاب کمونیستی در سال ۱۹۴۹ غیرقانونی اعلام شد اما پس از اصلاحات اقتصادی برای ایجاد یک بازار آزاد از سه دهه پیش فعالیت گسترده خود را آغاز نمود.منطقه دانگوآن به عنوان یک قطب صنعتی جنسی شناخته شده است.طبق گزارش مقامات درچین افزایش قربانیان مبتلا به بیماری ایدز و دیگر بیماری‌های ویروسی از طریق روابط جنسی موجب نگرانی های مسوولین در چین شده است.
0.127394001392543198 parsnaz ir 105 - بازداشت شدن ۶۷ دختر و پسر لخت در خانه فحشا
0.130504001392543198 parsnaz ir 346 - بازداشت شدن ۶۷ دختر و پسر لخت در خانه فحشا
0.135772001392543198 parsnaz ir 150 - بازداشت شدن ۶۷ دختر و پسر لخت در خانه فحشا