بازداشت یکی از سرکردگان تروریست الاحوازی

بازداشت یکی از سرکردگان تروریست الاحوازی

به گزارش رشت۲۰ به نقل از رهیاب نیوز؛  حبیب اسیود سرکرده گروه تروریستی و تجزیه طلب “حركه النضال العربی لتحرير الاحواز” در ترکیه بازداشت شده است و پس از تحویل به مقامات ایرانی از مرز آذربایجان غربی به تهران منتقل و هم اکنون در اختیار واجا می باشد.

گفتنی است چهار تن دیگر از سرکردگان این گروه جنایتکار در دو کشور دانمارک و هلند در بازداشت به سر می برند.