بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستان

بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستان

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از شهرداری رشت، صبح امروز ۲۹آذر ماه، سید محمد احمدی، شهردار رشت، از اداره فنی و اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری بازدید نمود.

این بازدید، به منظور بررسی وضعیت ماشین آلات سازمان و میزان آمادگی خودروهای ویژه برای روزهای احتمالی بحرانی در فصل زمستان صورت گرفت.

در این بازدید، شهردار رشت، بر اورهال نمودن و  تعمیر خودروهای فرسوده و آمادگی خودروهای ویژه برف روبی تاکید کرد.

سید محمد احمدی، ضمن تقدیر از رئیس سازمان عمران به واسطه آسفالت معابر شهر، ابراز کرد:سازمان عمران، پیشانی شهرداری است و انتظارات از این سازمان زیاد است.

وی بر آمادگی ماشین آلات ویژه برف روبی برای روزهای بحران تاکید کرد و خطاب به مسئول اداره فنی و اجرایی گفت: نظارت بر وضعیت ماشین ها و تعمیر و اورهال نمودن ماشین های راهسازی مستقر در این اداره ضروری است.

شهردار رشت، همچنین از زحمات شبانه روزی کارکنان این اداره نیز تقدیر کرد و از دیگر بخش های این اداره همچون بخش تولیدات بتنی بازدید نمود.

IMG 20201219 WA0011 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0007 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0012 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0010 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0009 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0008 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0006 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0005 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0004 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0003 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0001 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستانIMG 20201219 WA0002 - بازدیدسرزده شهردار رشت از اداره فنی و اجرایی/ تاکید بر بازآمد نمودن ماشین آلات سازمان برای زمستان