بازدید رئیس، نائب رییس شورا و رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت از بخش عروق بیمارستان رازی

بازدید رئیس، نائب رییس شورا و رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت از بخش عروق بیمارستان رازی

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت، رئیس و نائب رئیس شورا به همراه رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت از بخش عروق بیمارستان رازی بازدید کردند.