بازدید رئیس کمیسیون عمران و همراه شهردار رشت از مسیر حاشیه رودخانه زرجوب

بازدید رئیس کمیسیون عمران و همراه شهردار رشت از مسیر حاشیه رودخانه زرجوب

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت، احمد رمضانپور رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا به همراه شهردار رشت از مسیر حاشیه رودخانه زرجوب بازدید کردند.