بازدید رییس سازمان میراث فرهنگی و سرپرست استانداری از هتل پنج ستاره معین

بازدید رییس سازمان میراث فرهنگی و سرپرست استانداری از هتل پنج ستاره معین

به گزارش رشت۲۰، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سرپرست استانداری از هتل پنج ستاره معین بازدید کردند.