بازدید سرزده دکتر سالاری از مرکز جامع سلامت شهری روستایی شماره یک شهرستان شفت در ادامه روند نظارتهای رییس دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان

بازدید سرزده دکتر سالاری از مرکز جامع سلامت شهری روستایی شماره یک شهرستان شفت

به گزارش رشت۲۰ ;به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان در ادامه روند بازدیدهای ریاست این دانشگاه از مراکز درمانی شهری و روستایی که در راستای نظارت بر عملکرد پرسنل، بررسی و رفع نیازهای موجود صورت می گیرد صبح پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۸ دکتر سالاری از مرکز جامع سلامت شهری روستایی شماره یک شهرستان شفت بازدید بعمل آورد.

 

 

در این بازدید زیر ساخت ها، آزمایشگاه و نحوه ارایه خدمات پزشک خانواده مورد بررسی و ارزیابی ریاست دانشگاه قرار گرفت.