بازدید سر زده رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به صورت سر زده از مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) رشت بازدید کرد و روند ارائه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار داد.

بازدید سر زده رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، صبح  امروز (جمعه )ساعت ٩ صبح، با حضور  سرزدهدر مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رشت،  روند ارائه خدمات درمانی را  در این مرکز مورد بررسی قرار داد.

در این راستا، بخش های مختلف درمانی در این مرکز، به لحاظ کمی و کیفی، مورد ارزیابی قرار گرفت./