بازدید شهردار رشت از روند احداث خیابان ۸ دی رشت

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت در این بازدید بر روند اجرای این پروژه نظارت و بر تسریع در اجرای پروژه و پیگیری اقدامات اجرایی تاکید کرد.

در این بازدید نیک فهم خوب روان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری، مهیار برنجی سرپرست منطقه یک شهرداری رشت، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری و علیرضا حسنی مدیر حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر و برخی از مدیران و کارشناسان شهرداری رشت حضور داشتند.