بازدید شهردار رشت از روند ساخت تصفیه خانه شیرابه سراوان شهردار رشت از روند ساخت تصفیه خانه شیرابه سراوان و احداث دیوار حائل در سراوان بازدید کرد.

بازدید شهردار رشت از روند ساخت تصفیه خانه شیرابه سراوان

به گزارش رشت۲۰ ; صبح امروز مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ ناصر حاج محمدی شهردار رشت با همراهی مدیران و کارشناسان مربوطه، ناظرین و پیمانکار پروژه مورد نظر، از روند احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان بازدید به عمل آورد.