بازدید شهردار رشت از سطح شهر در پی بارش شدید باران

بازدید شهردار رشت از سطح شهر در پی بارش شدید باران

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت در پی بارش شدید باران به همراه جمعی از مدیران شهرداری از سطح شهر بازدید کرد.