بازدید شهردار رشت از معاونت حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت

بازدید شهردار رشت از معاونت حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت از معاونت حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت بازدید کرد.

شهردار رشت ضمن بازدید از کلیه واحدهای حوزه معاونت حمل نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت به اولویت بندی پروژه های عمرانی تاکید کرد.

شهردار رشت همچنین از مرکز کنترل ترافیک شهرداری رشت نیز بازدید کرد.