بازدید شهردار رشت از منطقه یک شهرداری رشت

بازدید شهردار رشت از منطقه یک شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰ به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت از منطقه یک شهرداری رشت بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از کلیه واحدهای شهرداری منطقه یک با کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.

شهردار رشت به تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری و مالی تاکید کرد.