بازدید شهردار رشت از پارک های رشت در ساعات اولیه نخستین روز هفته

بازدید شهردار رشت از پارک های رشت در ساعات اولیه نخستین روز هفته

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، شهردار رشت از ساعات اولیه صبح نخستین روز کاری هفته از پارک ها و فضاهای سبز شهر بازدید کرد.

احمدی با تاکید بر رسیدگی و ساماندهی پارک ها و فضاهای سبز شهری دستورات لازم را به حوزه های خدمات شهری و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برای تجهیز، نظافت و نظارت بر پارک ها صادر کرد.

گفتنی است این بازدید در ساعات اولیه صبح پیش از آغاز ساعات اداری صورت گرفت.

در این بازدید محمد حسن علیپور عضو شورای اسلامی شهر رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت حضور داشتند.