بازدید شهردار رشت از پروژه در دست اجرای بلواز نماز

بازدید شهردار رشت از پروژه در دست اجرای بلواز نماز

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی به همراه بابک رمضانی معاون خدمات شهری، مجتبی شهرستانی مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری، علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل، علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه دفتر شهردار، مهیار برنجی سرپرست شهرداری منطقه یک و برخی از مدیران شهرداری از پروژه در دست اجرای بلوار نماز بازدید کرد.

در جریان این بازدید، شهردار رشت از نزدیک در جریان چگونگی اجرای پروژه قرار گرفت و بر لزوم تسریع در اجرای آن تاکید کرد.