بازدید شهردار رشت از پروژه ساخت تصفیه خانه شیرابه سراوان دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت روز یکشنبه مورخ ۳ آذر ماه از مرحله سربندی سوله و دیواره های تصفیه خانه شیرابه سراوان بازدید کرد.

بازدید شهردار رشت از پروژه ساخت تصفیه خانه شیرابه سراوان

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر ناصر حاج محمدی در جریان بازدید از پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان که در مرحله سربندی سوله و دیواره ها قرار دارد با پیمانکاران طرح و عوامل اجرایی گفتگو و بر نحوه ی اجرای طرح نظارت کرد.