بازدید شهردار رشت از پروژه های محدوده منطقه سه رشت

بازدید شهردار رشت از پروژه های محدوده منطقه سه رشت

به گزارش رشت۲۰، سید محمد احمدی شهردار رشت از محدوده منطقه سه و پروژه های در دست اجرا این منطقه بازدید کرد.

شهردار رشت از پروژه تعریض خیابان سرچشمه، پروژه های واقع در بوستان ملت نظیر پروژه یادمان شهدای گمنام، آب نمای پارک ملت، آکواریوم و... همچنین از ناحیه دو منطقه سه رشت و احداث ساختمان جدید شهرداری منطقه سه بازدید کرد.