بازدید شهردار رشت از پروژه هدایت آب‌های سطحی در بازار بزرگ رشت

بازدید شهردار رشت از پروژه هدایت آب‌های سطحی در بازار بزرگ رشت

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت شنبه، ۶ دی از پروژه لوله گذاری هدایت آب‌های سطحی بازار بزرگ رشت بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، فاز اول این پروژه که برای کمک به بازاریان جهت ایجاد امکانات بهتر و ایمن کردن بازار تعریف شده است، شامل لوله گذاری هدایت آب های سطحی به طول ۱۴۰ متر می باشد که به پایان رسیده است.

تعویض کابل مستهلک ۲۰ کیلو ولت برق، اجرای عملیات لوله گذاری و نصب هیدرانت آتش نشانی و اجرای عملیات کفپوش از دیگر فازهای پروژه مذکور است.

گفتنی است، بازار رشت یکی از نقاط استراتژیک گیلان و دارای ارزش تاریخی است که نقش بارزی در اقتصاد شهر رشت دارد.

photo 2020 12 26 15 59 50 - بازدید شهردار رشت از پروژه هدایت آب‌های سطحی در بازار بزرگ رشت
 photo 2020 12 26 16 00 502 - بازدید شهردار رشت از پروژه هدایت آب‌های سطحی در بازار بزرگ رشت
photo 2020 12 26 16 00 59 - بازدید شهردار رشت از پروژه هدایت آب‌های سطحی در بازار بزرگ رشت
photo 2020 12 26 16 00 22 - بازدید شهردار رشت از پروژه هدایت آب‌های سطحی در بازار بزرگ رشت
photo 2020 12 26 16 00 44 - بازدید شهردار رشت از پروژه هدایت آب‌های سطحی در بازار بزرگ رشت
photo 2020 12 26 16 00 56 - بازدید شهردار رشت از پروژه هدایت آب‌های سطحی در بازار بزرگ رشت