بازهم به همان برکتی که روی میز صبحانه کنار دست‌تان بود قسم…!

بازهم به همان برکتی که روی میز صبحانه کنار دست‌تان بود قسم…!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، در شرایطی که جلسه غیررسمی شورای شهر رشت با موضوع تسریع در روند انتخاب شهردار رشت برگزار شد، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی از اعضای شورا به یکی از کاندیداهای پیشین شهرداری رشت وعده داده بودند درصورتی‌که حجت جذب برای شهرداری رشت تائید نشود، گزینه مدنظر این فرد که اتفاقاً همشهری او نیز هست را به‌عنوان شهردار جدید انتخاب کنند!

این در شرایطی است که همین افراد بازهم از این فرد عبور کرده و گزینه تکراری خودشان را برای شهرداری رشت مطرح کرده‌اند تا تنها با عبور از نام حجت جذب خود را برنده بازی انتخاب شهردار بنامند. شرم‌آور آنکه امروز شهر رشت بازیچه‌ای برای برخی معادلات سیاسی شده است، به‌گونه‌ای که وعده کلیدداری آن را به هرکسی می‌دهند و بر سر آن اتفاقات خاصی رخ می‌دهد.

 

در این میان مردم شهر رشت قطعاً فراموش نخواهند کرد چه کسانی برکت را از این شهر برده‌اند و به دنبال واردات برکت از سایر استان‌های کشور هستند! مردم این شهر فراموش نخواهند کرد چه کسانی شهر رشت را بازیچه خود کرده اند و هزینه وکالت و اسپانسرینگ جریان عبور از جذب به چه صورت تأمین شده است.

 

مردم این شهر از یاد نخواهند برد که فردی در وزارت کشور در محفلی خصوصی گفته بود: “از شهرهای دیگر اعضای شورای شهر می‌آیند تا برای شهر خودشان امتیاز بگیرند اما از رشت می‌آیند تا مانع شهردار شدن همکارشان شوند.” مردم این شهر بسیاری از اتفاقات امروز را فراموش نخواهند کرد و تک تک حوادث مجموعه مدیریت شهری را ریزبه‌ریز بررسی خواهند کرد.