بازگشت تحریم‌ها؛ ترامپ فرمان اجرایی علیه ایران را امضا کرد رئیس جمهوری آمریکا آغاز اجرای مرحله اول تحریم ها علیه ایران را امضاء کرد.

بازگشت تحریم‌ها؛ ترامپ فرمان اجرایی علیه ایران را امضا کرد

به گزارش رشت۲۰، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز اجرای مرحله اول تحریم ها علیه ایران را امضاء کرد.

رئیس جمهوری آمریکا با امضای دستوری اجرائی تحریم های پیشتر تعلیق شده علیه ایران را ۳ ماه پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام دوباره بازگرداند.

 

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۸ ماه مارس سال جاری میلادی (۱۸ اردیبهشت) به بهانه های واهی و به صورت یکجانبه از این توافق خارج شد و تهدید کرده بود که تحریم های واشنگتن علیه تهران که بر اساس توافق مذکور در زمان دولت قبلی این کشور تعلیق شده بود را بازمی گرداند.