بازگشت علی مقصودی به معاونت خدمات شهری شهرداری رشت علی مقصودی به مسئولیت معاونت خدمات شهری شهرداری رشت بازگشت.

بازگشت علی مقصودی به معاونت خدمات شهری شهرداری رشت

به گزارش رشت۲۰– علی مقصودی به مسئولیت معاونت خدمات شهری شهرداری رشت بازگشت.

علی مقصودی مدت ۳۳ روز به دلیل حضور در ماموریت از این مسئولیت دور بود و در این مدت شاهرخ طلیسگر به عنوان سرپرست این حوزه مشغول فعالیت بود.

 

گزارش های دریافتی حاکی از آن است ساعاتی قبل با حضور مقصودی وی به مسئولیت پیشین خود بازگشته است.

 

شایان ذکر است در این مدت شاهرخ طلیسگر که از مدیران با تجربه و خوشنام شهرداری رشت است تلاشی در جهت تصدی دائمی این مسئولیت نداشته که این امر شایسته تقدیر است.