بازیکن سابق داماش به شهرداری فومن پیوست دو بازیکن جدید به تیم شهرداری فومن پیوستند.

بازیکن سابق داماش به شهرداری فومن پیوست

بازیکن سابق داماش گیلان قرارداد خود را به صورت رسمی با تیم شهرداری فومن ثبت کرد.

به گزارش رشت۲۰،سعید  مرتضوی با حضور در هیات فوتبال استان گیلان به صورت رسمی قرارداد خود را با تیم شهرداری فومن ثبت کرد.

سعید مرتضوی بازیکن سابق تیم  داماش گیلان و برق نوین شیراز است که به صورت رسمی قرارداد خود را با تیم شهرداری فومن ثبت کرد.

همچنین  مجید رستمی با حضور در هیات فوتبال استان گیلان به صورت رسمی قرارداد خود را با تیم شهرداری فومن ثبت کرد.

مجید رستمی بازیکن سابق تیم چوکای تالش است که سابقه بازی در تیم شهرداری فومن را دارد که به صورت رسمی قرارداد خود را با تیم شهرداری فومن ثبت کرد.