بامخاطبین | وضعیت نامناسب درپوش موقت فاضلاب در محله پیرسرای رشت

بامخاطبین | وضعیت نامناسب درپوش موقت فاضلاب در محله پیرسرای رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، در بخش با مخاطبین به پیام‌های مردمی در خصوص مشکلات شهر رشت و استان گیلان خواهیم پرداخت تا با انعکاس آن پیام شهروندان و مردمان گیلان را به سمع و نظر مسئولین مربوطه برسانیم.

یکی از مخاطبین و کاربران پایگاه خبری رشت۲۰با ارسال ویدئویی از کوچه شهید نقیبی راد منطقه پیرسرا، نوشت: در چاه فاضلاب این کوچه متاسفانه برداشته شد و بجای آن به صورت موقت یک درپوش نا ایمن گذاشته شد که به طور واضع مشخص است که در فرو رفته و هر لحظه احتمال بروز حادثه وجود دارد.

ویدئوی زیر نشان گیر وضعیت نامناسب درپوش موقت فاضلاب در این کوچه از محله های قدیمی شهر رشت است.