باور کنید اینجا مرکز شهر رشت است! + تصاویر

باور کنید اینجا مرکز شهر رشت است! + تصاویر

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، تصاویر ارسالی یکی از مخاطبین حکایت از وضعیت ناراحت کننده و قابل تامل در محدوده خیابان آفخرا از خیابان های قدیمی مرکز شهر رشت و کوچه هایی چون ضیاءالعلماء و نائب اعتماد دارد.

دیوارهایی در آستانه فروریختن روی عابرین و مخروبه هایی که پاتوق معتادین شده، بخشی از وضعیت نامناسب این معابر و کوچه های قدیمی بخش مرکزی شهر رشت محسوب می شود که نیاز جدی به رفع مشکلات آن احساس می شود.

http://uupload.ir/files/r9io_0_(1).jpg

http://uupload.ir/files/4akd_0_(2).jpg

http://uupload.ir/files/je1u_0_(3).jpg

http://uupload.ir/files/gh6s_0_(4).jpg

http://uupload.ir/files/5noe_0_(5).jpg

http://uupload.ir/files/vlwy_0_(6).jpg

http://uupload.ir/files/sbsk_0_(7).jpg

http://uupload.ir/files/86hq_0_(8).jpg

http://uupload.ir/files/kpjc_0_(9).jpg

http://uupload.ir/files/dvgd_0_(10).jpg

http://uupload.ir/files/lmyh_0_(11).jpg

http://uupload.ir/files/9tj3_0_(12).jpg

http://uupload.ir/files/3od_0_(13).jpg

http://uupload.ir/files/mn72_0_(14).jpg