با ابلاغیه شورای رقابت، قیمت خودرو افزایش یافت

با ابلاغیه شورای رقابت، قیمت خودرو افزایش یافت

شورای رقابت با دریافت تقاضای خودروسازان، اجازه افزایش قیمت را صادر کرد. بر این اساس قیمت برخی خودروها به دلیل نمره منفی کاهش یافته است.

4876 451 - با ابلاغیه شورای رقابت، قیمت خودرو افزایش یافت

به گزارش خبر فوری رشت، شورای رقابت با دریافت تقاضای خودروسازان، اجازه افزایش قیمت را صادر کرد. بر این اساس قیمت برخی خودروها به دلیل نمره منفی کاهش یافته است.
در ابلاغیه جدید شورای رقابت درصد افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال ۱۳۹۵ طبق جداول زیر مشخص شد.
1034502 115 - با ابلاغیه شورای رقابت، قیمت خودرو افزایش یافت
1034503 990 - با ابلاغیه شورای رقابت، قیمت خودرو افزایش یافت
جدول (۲) : درصد افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا برای سال ۱۳۹۵
 1034504 497 - با ابلاغیه شورای رقابت، قیمت خودرو افزایش یافت