با احراز شایستگی افراد؛ انتصاب جوانان، بانوان و اهل سنت در اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان

با احراز شایستگی افراد؛ انتصاب جوانان، بانوان و اهل سنت در اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان

به گزارش رشت۲۰، بدیهی است چنین انتصاباتی هم پویایی را در مجموعه اداره کتابخانه های عمومی گیلان تزریق خواهد کرد و هم وحدت را معنادار می کند که هر دو بر اساس اصل شایستگی و شایسته سالاری تحقق خواهند یافت.

کتابخانه های استان گیلان انتصاب - با احراز شایستگی افراد؛ انتصاب جوانان، بانوان و اهل سنت در اداره کتابخانه های عمومی استان گیلان

طی هفته گذشته، چهار انتصاب در اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان انجام شد که در آن فاطمه فیلی بجای مرتضی اکبری ، نجمه فکوری بجای میثم بابایی، وحید فرحی دیگه سرا بجای راشد جهانی، و محمد حسین موقری بجای زهرا اخوان به ترتیب بعنوان روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستانهای لاهیجان، انزلی، تالش و رودسر منصوب شدند. نکته حایز اهمیت در این زمینه انتصاب جوانان و بانوان و اهل سنت در جایگاه مدیریتی شهرستانی است که مورد تأکید ریاست محترم جمهور ونیز استاندار گیلان است. بدیهی است چنین انتصاباتی هم پویایی را در مجموعه اداره کتابخانه های عمومی گیلان تزریق خواهد کرد و هم وحدت را معنادار می کند که هر دو بر اساس اصل شایستگی و شایسته سالاری تحقق خواهند یافت.