با حکم سید محمد احمدی شهردار رشت سمیرا اکبرپور به عنوان “دبیر ستاد توسعه و مدیریت گردشگری شهرداری رشت” منصوب گردید

با حکم سید محمد احمدی شهردار رشت سمیرا اکبرپور به عنوان “دبیر ستاد توسعه و مدیریت گردشگری شهرداری رشت” منصوب گردید

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از شهرداری رشت، این ستاد به ریاست شهردار رشت و با هدف ایجاد درآمد پایدار و جذب گردشگر با استفاده از پتانسیل های موجود در حوزه های مختلف و نیز معرفی رشت به عنوان مقصد گردشگری با معرفی میراث طبیعی، فرهنگی و معنوی (ملموس و غیر ملموس) و فراهم آوردن رونق اقتصادی و کمک به گردش چرخه تولید و خدمات در شهر رشت با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و دولتی، اشتغالزایی و هدایت ذینفعان صنعت گردشگری به ایجاد درآمد پایدار و توسعه فضای کسب و کار در شهر تشکیل گردید و با ارائه برنامه های مدون جهت برندسازی و جذب گردشگر شهری و نگهداشت گردشگران غیر بومی در شهر رشت فعالیت خواهد نمود.