با حکم محمدعلی ثابت قدم؛ شهردار منطقه پنج رشت منصوب شد

با حکم محمدعلی ثابت قدم؛ شهردار منطقه پنج رشت منصوب شد

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از گیل نگاه با حکم محمدعلی ثابت قدم ، رضا عاشری به عنوان شهردار منطقه ۵ منصوب شد. پیش از این محمد تقی عبداللهی به عنوان شهردار منطقه ۵ فعالیت می کرد که در بیست و شش دی ماه سالجاری شهردار رشت طی حکمی خود با حفظ سمت عهده دار این سمت شد.

 

رضا-عاشری

مهندس رضا عاشری در کارنامه خود معاونت سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری،  کارشناسی شهرسازی مناطق یک وسه و چهار و مدیرشهرسازی مناطق چهاروپنج همچنین معاون فنی شهرسازی ومشاورکمیسیون شورا را دارد .