با کدام مصیبت شوخی کنیم؛ ما دروغ سیزده نداریم!

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از گیل خبر، سامان بدر: ما هم  می توانیم برج میلاد را کج کنیم، این را بکشیم و آن یکی را از زندان آزاد کنیم، شهردار رشت را تایید صلاحیت و استاندار گیلان را برکنار کنیم، ولی واقعیت این است که ساعاتی بعد از سیزده بدر خبر دروغ ما نیز بر تمام اخبار بد ما اضافه می شود.

شاهین سپنتا زمانی نوشته بود «شوخی سیزده در ایران معمولاً بازتاب طنز گونه حقایق مختلف تاریخی و اجتماعی و گاه سیاسی است تا در یک روز شاد، تلنگری باشد به مخاطب رسانه‌ها و توجه آن‌ها را به گوشه‌های ناگفته‌ای از حقایق تاریخی و اجتماعی جلب کند» اما حال اگر کمی عمیق تر نگاه کنیم جنس شوخی های دروغ سیزده ما چیزی جزء مصیبت های ما نیست.  مصیبت واقعی ما در حال حاضر سیلی است که در ایران دو مساله بی تدبیری و شوآف مدیران به شدت جامعه را عذاب می دهد. در این مصیبت شوخی کردن با سیل نه دردی را تسکین می دهد و نه تلنگری ایجاد می کند.

نرخ تورم و بیکاری ما در هرجای کشورهای پیشرفته اتفاق می افتاد چندین دولت را برکنار می کرد. ولی همین حالا مرکز آمار اعلام کند نرخ تورم بیست و پنج درصد است ما آن را باور نمی کنیم، زیرا بسیار بیشتر از نرخ اعلام شده با تورم سروکار داریم. دروغ و راست در کشور ما نامشخص است. وضعیت کشور برای بسیاری از مردم همان دیالوگ فیلم حاجی واشنگتن است« قحطی است، دوا نیست، مرض بیداد می‌کند» آیا کسی می تواند بگوید این دروغ است یا خیر!؟ می توان تکذیب کرد اما نگاه مردم را نمی توان کتمان کرد.