ببینید | تصاویری از آتش سوزی مهیب در بازار شهر «عجمان» در امارات

ببینید | تصاویری از آتش سوزی مهیب در بازار شهر «عجمان» در امارات

به گزارش رشت۲۰، تصاویری از خودروهای گیر کرده در آتش و فرار لحظه آخری از میان شعله های آتش بازار بزرگ عجمان امارات را ببینید.

تصاویری از آتش سوزی مهیب در بازار شهر «عجمان» در امارات

تصاویری از آتش سوزی مهیب در بازار شهر «عجمان» در امارات