بحران در علوم پزشکی گیلان و تبعات جبران ناپذیر آن برای گیلانیان

بحران در علوم پزشکی گیلان و تبعات جبران ناپذیر آن برای گیلانیان

به گزارش رشت۲۰، گویی حجم حواشی حول مجموعه علوم پزشکی استان گیلان تمامی نداشته و در سایه بی‌توجهی و عدم توانمندی مدیران ارشد آن آمار معضلات این مجموعه که مستقیماً با سلامت گیلانیان مرتبط بوده و در این حوزه دارای شرح وظایفی خطیر می‌باشد هر روز سیر صعودی دارد.

بررسی عملکرد مجموعه علوم پزشکی در سال‌های اخیر به‌وضوح نشانگر این امر می‌باشد که هر چه پیش می‌رویم این نهاد از رسالت خود فاصله گرفته و درگیری در مناقشات سیاسی از یک سو و حضور فعال دست‌های پشت پرده و ایجاد رانت‌های اقتصادی از سوی دیگر این نهاد عریض و طویل متولی سلامت استان را به مفلوجی ناتوان جهت انجام امور محوله خود بدل کرده است!

 

مدیریت ضعیف در بخش‌های مختلف مجموعه و عدم نظارت بر عملکرد حوزه‌های مختلف علمی، خدماتی و درمانی باعث نزول سطح کیفی خدمات و بهره‌وری علوم پزشکی گیلان گردیده است و وضعیت نابسامان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و اپیدمی نارضایتی عمومی در اکثر شهرستان‌های استان گیلان خود گواهی مبرهن بر این ادعاست.

 

فارغ از عدم ارائه خدمات پزشکی درخور شأن گیلانیان در بیمارستان‌ها و مراکز تحت امر علوم پزشکی دامنه بحران این نهاد به‌جایی رسیده که طبق شنیده‌ها از تأمین هزینه غذا برای بیماران نیز عاجز می‌باشند.

این در حالیست که اگر مدیران این مجموعه علت مشکلات موجود را فقدان منابع مالی ذکر می‌کنند باید پاسخگو این امر باشند که چرا؟ چگونه؟ و چطور نبود منابع امکان تجهیز مراکز درمانی و رسیدگی کیفی به بیماران را محدود کرده است لیکن با تغییر معاونت توسعه و اولویت‌بندی هدفمند مدیران ارشد علوم پزشکی در پرداخت کارانه پزشکان هیچ خللی ایجاد نگردیده است؟

 

تعریف شرایط اکازیون در پرداخت‌ها و عدم تأخیر لحظه‌ای در وصولی همکاران پزشک (البته با هدف جلب رضایت و ضمانتی برای ابقای مجموعه مدیریتی) در حالی صورت می‌گیرد که گویا مجموعه علوم پزشکی گیلان زیر بار هیچ یک از تعهدات دیگر خود نرفته و تسویه‌حساب با پیمانکارانی که در شرایط اقتصادی بحران‌زده کنونی مدت‌هاست در پی ارائه خدمات به این مجموعه پیگیر مطالبات خود می‌باشند اولویتی برای مدیران خوش‌اشتهای علوم پزشکی گیلان محسوب نمی‌گردد!

 

شنیده‌ها حاکی از این است عدم پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران باعث گردیده در روزهای اخیر بیماران بستری در بیمارستان‌هایی همچون رازی رشت و چند بیمارستان دولتی دیگر در تأمین به‌موقع غذای بیماران با مشکل روبرو شوند که با توجه به رسالت درمانی این مجموعه می‌توان از این اتفاق تأسف‌بار به‌عنوان یک فاجعه نام برد که البته معاونت توسعه مجموعه علوم پزشکی باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشد.

 

ضعف عملکرد و اعلام شکایات و نارضایتی‌های مکرر از وضعیت موجود در علوم پزشکی گیلان باعث گردیده مدیران ارشد علوم پزشکی کشور با حساسیتی دوچندان وقایع استان را رصد کرده و به علت ضعف در مدیریت و معاونت توسعه در تخصیص منابع به گیلان تا تعیین تکلیف نهایی حساسیت بیشتری به خرج دهند که این امر باعث عدم تحقق و وصول بودجه‌های مصوب شده از تهران گردیده است که در نهایت خسران این اتفاق دودی است بر چشمان منتظر بیماران گیلانی.

 

قابل به ذکر است کلیه سیستم‌های نظارتی در حال بررسی تخلفات متعدد مجموعه علوم پزشکی گیلان می‌باشند لیکن حجم تخلفات و انباشت نارضایتی‌ها سرعت رسیدگی به این امر را کند کرده است لذا با توجه به اهمیت موضوع عموم گیلانیان خواستار توجه ویژه به این موضوع از سوی متولیان امر می‌باشند./ رشت خبر