بحران مالی در سپیدورد تمام می‌شود؟

بحران مالی در سپیدورد تمام می‌شود؟

به نظر می رسد بحران مالی در تیم سپیدورد رشت به زودی تمام می شود.

01148430

به گزارش خبر فوری رشت مذاکرات جدی صورت گرفته که شهرداری رشت تیم سپیدرود را زیر پوشش بگیرد و به نظر می رسد این پروسه روزهای پایانی خود را پشت سر می گذارد. البته برای قانونی کردن کار، این مسئله به رای گذاشته می شود تا اعضای شورای شهر هم نظر خود را ارایه دهند. البته پیش تر این مسئله یک بار به رای گذاشته شد که اعضای شورای شهر با آن موافقت نکردند با این بهانه که قانون اجازه تیمداری را به شهرداری نمی دهد. در حالی که در گذشته شهرداری رشت حامی مالی تیم استقلال این شهر بود و هم اکنون هم در شهرهای مختلف شهرداری ها تیمداری می کنند. نمونه اش در تبریز که شهرداری این شهر حامی مالی تیم ماشین سازی است.