بخشی از دستاوردهای شایان توجه ریاست ۱۱ ساله بر شرکت توزیع برق گیلان! بخشی از دستاوردهای شایان توجه ریاست ۱۱ ساله بر شرکت توزیع برق گیلان!

بخشی از دستاوردهای شایان توجه ریاست ۱۱ ساله بر شرکت توزیع برق گیلان!

به گزارش رشت۲۰، استاندار جوان گیلان پس از ورود خود به این استان توانست با اقدامات و تصمیمات درست و منطقی خود و اعلام مواضع شفاف در خصوص جوانگرایی،تبعیضات استخدامی در ادارات،برکناری مدیرانی که سالها برمسند مدیریت تکیه زده اند و…جایگاه ویژه ای در میان مدیران دولت تدبیر و امید در اذهان مردم گیلان بیابد.

وی که به تازگی نیز یکی از مدیران با سابقه ۱۷ ساله را از سمت ریاست پارک علم و فناوری گیلان برکنار کرده است، حال ضروریست که توجه ویژه ای به  ریاست ۱۱ ساله ی شرکت توزیع برق گیلان نیز داشته باشد.

جمشید طالبی مدیر عامل این سازمان که با حمایت های مستقیم برخی مسئولین و با وجود شایعات وشائبه های فراوان در خصوص عملکرد وی، جایگاه خود را از دست نرفتنی می داند، یکی از نمونه های آشکار فرهنگ غلط مدیریتی در گیلان محسوب می شود که تبعات آن سالهاست دامن گیر مردم گیلان شده است.

زیرا این تنها در امپراتوری طولانی مدت جمشید طالبی و مدیریت در سایه ی یکی از معاونیش اتفاق می افتد که یک سازمان  می تواند مشاور جوان ۴۶ ساله داشته باشد،مسئولینی با سابقه کاری ۳۶ ساله پس از بازنشستگی همچنان در آن مشغول به کار باشند و محلی برای اشتغال بستگان و دوستان نزدیک باشد؛بستگانی که برخی با نام خانوادگی مشترک با یکی از مسئولین این سازمان به راحتی قابل تفکیک هستند.

حال باید از مسئولین این سازمان پرسید در استان گیلان که معضل اشتغال جوانان یکی از دغدغه های اصلی مردم است، چه توجیهی برای استفاده از مدیران بازنشسته ای وجود دارد که  همچنان راضی به رها کردن میز خود نیستند؟ چه کسی پاسخگوی بی اعتمادی ایجاد شده در مردم به حاکمیت به دلیل استفاده از روابط خانوادگی و دوستانه به جای ضوابط در جذب نیروی این سازمان خواهد بود؟

اکنون به نظر می رسد که ضروریست ریاست این سازمان در خصوص موارد فوق توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارائه کند.

گفتنی ست؛مواردی که به صورت تیتر وار اشاره شد تنها بخشی از شائبه های موجود در این سازمان است و این پایگاه خبری در فرصتی دیگر به موارد بعدی  به صورت مفصل خواهد پرداخت.