برای حضور ۵۰ نفر در جشن محله چقدر هزینه شد؟!

برای حضور ۵۰ نفر در جشن محله چقدر هزینه شد؟!

اختصاصی / به گزارش خبرفوری رشت، از اواخر اسفند ماه بود که تبلیغات گسترده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت برای برگزاری جشن محله در چند محله شهر رشت آغاز شد. موضوعی که با تبلیغات وسیع بنری و رسانه ای چنان پررنگ شد که انتظار اتفاقاتی همچون جشن های منظم و با برنامه در منطقه آزاد انزلی اینبار در محلات شهر رشت می‌رفت.

با این حال روز گذشته مراسم جشن محله در یکی از محلات شهر رشت برگزار شد و در اتفاقی عجیب استقبال جمعیت از این جشن آنقدر پایین بود که تعداد حاضرین از روی تصاویر قابل شمارش و در خوشبینانه ترین حالت احتمالاً ۵۰ نفر در این جشن حضور داشتند!

جالب اینکه حجم تبلیغات سازمان فرهنگی در برخی رسانه های خاص و بنرهای نصب شده در سطح شهر قطعاً از تعداد حاضرین در این مراسم بسیار بیشتر بوده و حتی این موضوع در برگزاری جشن محله در گلزاران نیز به همین صورت اتفاق افتاده بود.

امید است سازمان فرهنگی ورزشی و شهرداری رشت از سالهای آینده با برنامه ریزی بهتر و اجرای درست تر برنامه های فرهنگی، عزم خود را برای برگزاری جشن های متنوع، جذاب و بهتر جزم نماید.