برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیلان؛ شهرداری رشت و سازمان همیاری شهرداری های گیلان تفاهمنامه همکاری امضا کردند

برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیلان؛ شهرداری رشت و سازمان همیاری شهرداری های گیلان تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، این تفاهمنامه برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیلان در رشت به امضای طرفین رسیده است.

بر پایه این‌ گزارش در تفاهمنامه آمده که با اختصاص یک قطعه زمین حدود پنج هکتار در جاده جیرده برای ساخت سایت دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیلان، شهرداری رشت و سازمان همیاری شهرداریها مشارکت خواهند نمود.

همچنین یکی از مفاد تفاهمنامه یاد شده دریافت قدرالسهم شهرداری برای اختصاص زمین، ارائه خدمات عمومی و عمرانی برای ساخت و دریافت قدرالسهم سازمان همیاری شهرداریهای گیلان برای برند نمایشگاه بین المللی و هزینه های ساخت و تامین تجهیزات نمایشگاهی خواهد بود.

طرفین امضا کننده این تفاهمنامه مکلف شده اند تا مجوزهای لازم را از شورای اسلامی شهر رشت دریافت کرده و نسبت به تهیه و تدوین طرح سایت اقدام نمایند.

گفتنی است این تفاهمنامه همکاری به امضای دکتر حاج محمدی شهردار رشت و دکتر آیت کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداری های استان گیلان رسیده است.