برجای مانده از یک نشست خبری؛ وقتی توهین مدیر غیربومی شهرداری نه تایید می شود و نه تکذیب!

برجای مانده از یک نشست خبری؛ وقتی توهین مدیر غیربومی شهرداری نه تایید می شود و نه تکذیب!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، نشست روز گذشته به اصطلاح خبری مسعود نصرتی شهردار رشت در شرایطی برگزار شد که یکی از چند ده سوال بی پاسخ خبرنگاران در خصوص موضوع توهین یکی از مدیران غیربومی شهرداری رشت به پرسنل شهرداری و شهر رشت بود.

خبری شهردار رشت 2 مسعود نصرتی مریم رضاطبع - برجای مانده از یک نشست خبری؛ وقتی توهین مدیر غیربومی شهرداری نه تایید می شود و نه تکذیب!

در طی این نشست اگرچه مسعود نصرتی از پاسخ به یساری از سوالات خودداری کرد اما شاید مهمترین سوال در خصوص این موضوع، یعنی توهین یکی از مدیران به شهر و پرسنل شهرداری رشت بود که مسعود نصرتی نه آن را تایید کرد و نه تکذیب و نه حتی پاسخی به این سوال طرح شده ارائه کرد.

گفتنیست شهردار رشت در نشست خبری خود بیش از سی سوال خبرنگاران منتقد شهرداری را بی پاسخ گذاشت و از ارائه جواب به این سوالات استنکاف کرد! امید است با روشنگری مشخص در مورد طرح ادعای توهین توسط یکی از مدیران شهرداری به شهر رشت و مجموعه شهرداری این شائبه رفع شود.