برخورد قاطع با تصرف و تخریب محیط زیست به بهانه گردشگری و اقتصاد مقاومتی دادستان لنگرود تاکید کرد:

برخورد قاطع با تصرف و تخریب محیط زیست به بهانه گردشگری و اقتصاد مقاومتی

به گزارش رشت۲۰-میرحسینی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود طی نامه‌ای خطاب به رئیس اداره منابع طبیعی، رئیس امور آب و مدیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در خصوص حفاظت از انفال و حقوق عامه، مقتضی است اهتمام ویژه داشته و هرگز اجازه ندهید تا به بهانه اشتغال و گردشگری و شغل آفرینی و اقتصاد مقاومتی و سایر الفاظ جذاب موجبات تصرف و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و مرتع و ساحل دریا فراهم شود.

IMG 20190906 140800 - برخورد قاطع با تصرف و تخریب محیط زیست به بهانه گردشگری و اقتصاد مقاومتی

وی ادامه داد: بعضا مشاهده می‌شود برخی از مجوز‌ها ظاهرا قانونی و یا در پوشش و سایه قانون و با زیرکی خاص و دور زدن قانون ورانت‌های اجتماعی و یا انتفاع شخصی و در عمل برخلاف منویات قانونگذار و عدم لحاظ کردن واقعیت اجتماعی صادر می‌شوند.

 

دادستان لنگرود خطاب به متولیان و دستگاه‎های مسئول اضافه کرد: اگر مجوزی موجب تخریب منابع طبیعی و محیط زیست شود با اقتدار ورود و از اجرای هر گونه طرح که خلاف منشور صیانت از انفال باشد جلوگیری شود و مراتب صورت جلسه و نتیجه را بلافاصله گزارش کنید.