برنامه ریزی و طراحی شبکه اولویت ها، بستر ساز اعمال سیاستهای کلان مدیریت شهری سید امیر حسین علوی:

برنامه ریزی و طراحی شبکه اولویت ها، بستر ساز اعمال سیاستهای کلان مدیریت شهری

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، رییس شورا با تاکید بر لزوم برنامه محوری در مدیریت شهری اظهار داشت: در تدوین برنامه راهبردی شورای شهر با در نظر گرفتن یک استراتژی برای شورای پنجم، ماموریت‌ها، اهداف و چشم‌اندازها مشخص شده اند و به دنبال دست یابی به این مطلب هستیم که در پایان شورای پنجم مجموعه شورای شهر، مدیریت شهری و شهر به چه نقاطی باید برسند.

علوی افزود: برنامه راهبردی شورای شهر با رویکرد دست یابی به نظام مسائل شهری و پاسخ گویی به آنها در قالب ماموریت های قانونی شورای شهر در مراحل پایانی تدوین می باشد. شناسایی دقیق مسائل شهری و همچنین شبکه سازی مسائل و تعیین عیار هر کدام از آنها به عنوان یک اولویت و اولین گام در طراحی برنامه راهبردی مدنظر خواهد بود. همچنین اولویت بندی کردن مسائل بر اساس اهمیت در کنار تمرکز بر روی مسائل اساسی و مهم شهری چه از حیث تمرکز مدیریتی و چه از حیث تخصیص منابع از مواردی است که طراحی شبکه مسائل به آنها می پردازد.

وی همچنین بررسی و دسته بندی وظایف قانونی شورای شهر و همچنین درک دقیق از شهر در مسیر برنامه ریزی راهبردی را باعث اشراف بر اوضاع از سوی تصمیم سازان و مدیران دانست.

سید امیر حسین علوی ادامه داد: از اهداف ما در طراحی برنامه راهبردی تعیین اجزا و زیرسیستم های تشکیل دهنده سیستم شهری و تدوین وظایف شورای شهر در اعتلای این اجزا متناسب با وظایف شورا خواهد بود که با کمک این مطالب به تدوین برنامه عملیاتی شورای شهر در هر کدام از زیرسیستم های نظام شهری و متناسب با اولویت های احصاء شده خواهیم پرداخت.

رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به این مطلب که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری مبتنی بر حمایت از کار، تلاش و کالای ایرانی و همچنین حرکت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی در این سند سعی خواهد شد که با یک رویکرد تولید محور و حمایت از کار و سرمایه و تلاش ایرانی و گیلانی و بومی و با به حرکت درآوردن موتور اقتصادی تولید در شکوفا نمودن ظرفیت های بسیاری که در شهر رشت نهفته است، نماییم.

رییس شورا با تاکید بر این مطلب که تدوین این نقشه راه با بکارگیری از نظرات کارشناسی و مشاوره افراد متخصص در سال گذشته صورت گرفته است، ابراز امیدواری کرد که در سال جدید مدیریت شهری با همه توان و ظرفیت خود اقدام به اجرای آن خواهد نمود.