برگزاری نمایشگاه نقاشی های مادر شقایق و گلشیفته فراهانی! عکس

برگزاری نمایشگاه نقاشی های مادر شقایق و گلشیفته فراهانی! عکس

نمایشگاه نقاشی های مادر گلشیفته و شقایق فراهانی برگزار شده است

نمایشگاه نقاشی های فهیمه رحیم نیا

فهيمه رحيم نيا همسر بهزاد فراهانی و مادر گلشیفته و شقایق فراهانی می باشد.

شقایق فراهانی بازیگر کشورمان با انتشار عکس و متنی, خبر از برگزاری نمایشگاه نقاشی های مادرش داد.

شقایق فراهانی در کنار پدر و مادرش
شقایق فراهانی در کنار پدر و مادرش
شقایق فراهانی در کنار  مادرش
شقایق فراهانی در کنار  مادرش