برگزاری چهارمین جشنواره استانی تئاتر معلولان در گیلان مدیرکل بهزیستی گیلان خبر داد:

برگزاری چهارمین جشنواره استانی تئاتر معلولان در گیلان

مدیرکل بهزیستی گیلان از برگزاری چهارمین جشنواره استانی تئاتر معلولان با ارائه ۱۴ نمایش در رشت خبر داد.
72336t - برگزاری چهارمین جشنواره استانی تئاتر معلولان در گیلان

به گزارش خبر فوری رشت ،محمدرضا پارسی در گفتگو با خبرنگار ایسنا منطقه گیلان گفت:چھارمین جشنواره استانی تئاتر معلولان در دی ماه  سال جاری در رشت برگزار می شود.

وی ادامه داد:گسترش آموزش تئاتر به افراد دارای معلولیت،ایجاد حس رقابت سالم بین گروهھای نمایشی،تشویق به آفرینش ھنری و افزایش ھمکاری بین ھنرمندان تئاتر و معلولان علاقهمند به ھنر نمایش از اھداف برگزاری این جشنواره تئاتر است.

پارسی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره ھا بستر ساز امکانات و فرصتھای مناسب برای شکوفایی تواناییھای معلولان است اظھار کرد:معلولین و برابر سازی فرصت ھا در تمامی عرصه ھای اجتماعی، آموزشی، فرھنگی و ھنری،ارتقاء سطح آگاھی عمومی و تغییر نگرش منفی نسبت به افراد دارای معلولیت، درونی سازی الگوھای رفتار اخلاقی،رشد دیدگاه ھمدلی و ارزش ھای مثبت فرھنگی،تقویت حس مسئولیت پذیری و نگرش مطلوب اجتماعی و احترام به حقوق معلولین و منزلت آنان، تلفیق اجتماعی فرد معلول و کمک به مشارکت وی در جامعه و توانمند سازی افراد دارای معلولیت از محورھای چھارمین جشنواره تئاتر معلولین گیلان است.

وی ادامه داد:بر اساس رأی ھیئت داوران، ۱۴ نمایشنامه در مرحله باز خوانی چھارمین جشنواره تئاتر معلولین استان پذیرفته شد.